Nyitvatartás:  H‑P.:  9:00‑17:00  | Sz.: 10:00‑13:00 | V.: Zárva

Hivj most: +36 30 340 60 61

Általános Szerződési Feltételek

iCentrum Apple Szerviz > Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazza az iCentrum Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1141 Budapest, Szugló utca 125/D C. ép. fszt., adószám: 25922419-2-42), mint szolgáltató („Szolgáltató”) által üzemeltetett iCentrum Apple Szerviz, valamint MédiaBazár kereskedés és szerviz (a továbbiakban: „Szerviz”) által nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben jelen szerződés minden annak minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), az utólag nem hozzáférhető, magatartási kódexre nem utal.

Jelen ÁSZF letölthető az alábbi linkről:

 

Az alábbi általános szerződési feltételek kizárólag a Szervizben eszközölt szerződéskötések esetében érvényesek. A Szervizben történt vásárlás során a felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) és a Szolgáltató között jön létre szerződés.

 

 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve:               iCentrum Korlátolt Felelősségű Társaság

A szolgáltató székhelye:       1141 Budapest, Szugló utca 125/D C. ép. fszt.

A szolgáltató képviselője:     Polónyi Tamás ügyvezető

A szolgáltató elérhetősége:   e-mail cím: info@icentrum.hu

telefonszám: +36 30 340 60 61

Cégjegyzékszáma:               01-09-296423

Adószáma:                          25922419-2-42

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve:    Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

A tárhely-szolgáltató adatai:

A szerződés nyelve: magyar

 1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK
 • A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2015. (II.26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül irányadók.
 • Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szerviz szolgáltatásinak igénybevételével a jelen ÁSZF-ben foglalt valamennyi szerződési feltételt magára nézve kötelezőnek ismer el.
 • Jelen ÁSZF 2018. május 25. napjától kezdődően, annak visszavonásáig hatályos.
 • A Szolgáltató jogosul jelen ÁSZF egyoldalúan történő módosítására, akként, hogy a módosításokat legkésőbb annak hatálybalépése előtt 11 nappal köteles a weboldalán közzétenni.
 • Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szerviz weboldalainak tartalma, annak egyes részletei (különösen az azon található grafikai elemek) – a továbbiakban: „Tartalmak” – szerzői jogi oltalom alatt állnak, és Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik, amelynek eredményeként tilos ezen Tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül. Szolgáltató a Szerviz weboldalain található Tartalmakra vonatkozó szerzői jogát fenntartja.
 • ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK
 • A Szerviz szolgáltatásinak igénybevétele során a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat – a külön okiratba foglalt Adatkezelési Szabályzat előírásai szerint – Szolgáltató bizalmasan kezeli, azokat harmadik fél részére nem adja tovább. Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozóknak és az esetlegesen bevont nagykereskedelmi értékesítőknek szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a megrendelés teljesítése nem kivitelezhető. (Például a futárszolgálatnak átadott kiszállításhoz szükséges információk, vagy az elektronikus számlázási program üzemeltetője számára szükséges számlázási adatok)
 • A weboldal böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (felhasználó ip címe, bejelentkezés időpontja, meglátogatott oldal URL címe), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is, úgynevezett sütik (cookie) formájában. A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és kizárólag a munkamenet idején élnek.
 • A megrendelt termékek után számla kerül kiállításra, melynek tárolása a hatályos jogszabályi követelményeknek megfelelő módon és ideig, elektronikus formában történik.
 • A Felhasználó adatainak törlését, módosítását bármikor, írásban kérheti, valamint külön törölheti magát az esetlegesen hírlevélre feliratkozottak listájáról, anélkül, hogy regisztrációja törlésre kerülne. A hírlevélről való leiratkozás történhet e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” link segítségével is.
 1. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE
 • Az weboldalon, illetve facebook oldalon található termékek a Szervizben személyesen, a Szolgáltató 1141 Budapest, Szugló utca 125/D. szám alatt található üzlethelyiségeiben vásárolhatók meg. A Szolgáltató által megjelenített termékek árai nem tartalmazzák a házhozszállítás díját, az ugyanis a választott szállítási, illetve átvételi mód függvényében, utólagosan kerülhet felszámításra. A feltüntetett árak minden esetben forintban értendően és a törvényes mértékű általános forgalmi adót tartalmazzák.
 • A Szerviz weboldalán, valamint facebook oldalán Szolgáltató jogosult részletesen feltüntetni a termékek nevét és leírását, valamint a termékekről fénykép(ek)et jeleníthet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek minden esetben a tényleges termékről készülnek, azonban Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalon, valamint facebookon megjelenített kép és a termék tényleges megjelenése közötti eltérések miatt.
 • Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, úgy a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználót az akció feltételeiről, valamint várható időtartamáról. Szolgáltató vállalja továbbá, hogy az akció időtartama alatt történő megrendelések esetében akkor is az akciós ár kerül felszámításra, amennyiben a megrendelés feldolgozására bármilyen okból kifolyólag csak az akció időtartamán túl kerülne sor.
 • Akciós termékek esetén Szolgáltató kizárólag a készlet erejéig garantálja a megrendelések teljesítését, így az esetlegesen felmerülő készleten felüli rendelések esetén a teljesítésre nem kerül sor, ennek tényéről a Szolgáltató a megrendelés teljesítésének visszaigazolása során tájékoztatni köteles a Felhasználót.
 • Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a weboldalon, valamint a facebook oldalon feltüntetett termékek ténylegesen elérhetők-e, tekintettel arra, hogy azok frissítése, valamint az üzlethelyiségekben történő értékesítés időpontja között jelentős időeltolódás tapasztalható.
 1. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS A TELJESÍTÉS
 • A Szervizünkben a javítások 90%-a a helyszínen megvárható. Bizonyos típusú javítások mint például az alaplapi zárlatok javítása külső szervizünkben történik ami több napot vesz igénybe, esetenként eltérhet, erről egyezetés történik a bevizsgálás során. Hosszabb javítási idő esetén (2-3 óránál több) minden esetben átvételi elismervényt iratunk alá Megrendelőinkkel, mely tartalmazza a személyes adatai mellett a javításra leadott készülék típusát, sorozatszámát és a hiba leírását. Ezért kérjük, minden esetben ellenőrizze az adatokat, mert a bejegyzések vonatkozásában történt tévedésekért és elírásokért felelősséget nem tudunk vállalni.
 • Bevizsgálásra átvett készülék esetén 14 napon belül köteles a szolgáltató állást foglalni a készülék javíthatóságával kapcsolatban és ajánlatott tenni javítható készülék esetén amennyiben ez nem történt meg átvételkor, ekkor határozza meg a szolgáltató a javítás idejét és árát.
 • A Megrendelő köteles minél pontosabb hibaleírást adni készüléke állapotáról. A pontatlan, vagy valótlan hibaleírásokból eredő késedelem következményeit, valamint az ennek esetleges költségeit a Megrendelő viseli. Amennyiben a készülék javítható, a Megrendelő jogosult eldönteni, hogy kéri-e a javítást és viseli ennek költségét abban az esetben is ha, a javítás műszakilag lehetséges, de nem gazdaságos.
 • A javítás során a Szolgáltató dönt arról, hogy a javításnak milyen módját választja. A javítási árajánlat közlése során munkatársunk a várható elkészülési határidőről is tájékoztatja a Megrendelőt, ez azonban tájékoztató jellegű, nem bír kötelező erővel, indokolt esetben Szolgáltató jogosult azt meghosszabbítani. Általános esetben a vállalási határidő 1 munkanap.
 • A készüléken lévő szoftverekért, adatokért (az adathordozók, memóriakártyák tartalmáért) semminemű felelősséget nem tudunk vállalni. Ezért kérjük, minden esetben mentse le fontos, vagy pótolhatatlan adatait mielőtt készülékét javításra leadja, mivel az a szervizeljárás során megsérülhet vagy elveszthet.
 • Az átvétel során nem látható, nem tapasztalható, illetve nem jelzett hibák rögzítése nem zárja ki azok átvételkori meglétét, mechanikai sérülést szenvedett eszközök még abban az esetben is, ha külső sérülés nem látható rajtuk és az eszköz működőképes a belső integrált áramkörök sérülése következtében működésképtelenné válhatnak. Ilyen esetekben a Szolgáltató a felelősséget nem vállalja.
 • Beázott készülékek javítása esetén előfordulhat egyéb rejtett hiba megjelenése, melyre a Szolgáltató a felelősségét kizárja.
 • Alaplapi javítások esetén fennállhat annak az esélye, hogy rejtett hibák merülhetnek fel, melyeket előzetesen nem lehet kimérni, csak javítás közben derülhetnek ki. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy a készülék akár meg is állhat, vagy teljesen használhatatlanná válik. Az ilyen jellegű javításokat minden esetben a Megrendelő felelősségére bízva vállaljuk.
 • A szolgáltatás elkészüléséről (javítási árajánlat, vagy a javítás elkészülte) az átvétel során rögzített elérhetőségeken (telefon, email) értesítjük a Megrendelőnket. Az első értesítést követő 30 napig az Átvételi elismervényen szereplő tételeket díjmentesen tároljuk. Ezt követően a tételeket értékesíthetjük, mely után a munkadíjat, a tárolási költséget valamint 10% kezelési költséget vonunk le. Amennyiben a Megrendelő nem elérhető, a harmadik sikertelen értesítési kísérlet időpontjától számítandóak a fenti határidők. Az első értesítést követő 30. nap után amennyiben a készüléket Megrendelő nem veszi át, lebontásra kerül.
 • A készülék minden esetben (bevizsgálás és egyéb javítás esetén is) legkorábban a Szolgáltató által megjelölt időpontban vehető át.
 • Ha a Megrendelőnek nincs módja személyesen átvenni a készüléket, megbízottjának szabályos Meghatalmazással kell rendelkeznie.
 • A készülék visszaadásának további feltétele a munkadíj kiegyenlítése. Amennyiben a javításra bármilyen okból nem kerül sor, a mindenkori szerviz díjszabásban meghatározott bevizsgálási díjat kell megfizetni. A javításra leadott készülék bevizsgálási díja mobiltelefonok esetén 5.000 Ft, egyéb műszaki eszközök esetén 7.000 Ft. Amennyiben elfogadja árajánlatunkat és kéri a javítás elvégzését, a bevizsgálási díjat nem számoljuk fel. Nem javítható készülékek esetén minden esetben díjköteles a bevizsgálás. Ennek kiegyenlítéséig a birtokunkba került készüléken fennálló törvényes zálogjogunk alapján, a Munkalapon szereplő tételeket nem áll módunkban visszaszolgáltatni.
 • A javítás során kicserélt hibás alkatrészeket csak abban az esetben szolgáltatjuk vissza, amennyiben a Megrendelő azt előzetesen (legkésőbb a készülék átadásakor) kéri és az átvételin ez a fenntartás szerepel. Ellenkező esetben ezeknek a veszélyes hulladék szerinti megsemmisítéséről gondoskodunk.
 • Szolgáltató kizárja a felelősséget a közvetett és/vagy következménykárok vonatkozásában, továbbá az elmaradt hasznokért, illetve a használatkiesésből eredő esetleges károkért is.
 1. ELÁLLÁSI JOG
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a távolról megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
 • Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
 • A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.
 • Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
 • A Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a – megrendeléskor felszámított – szállítási díjat is.
 • A teljes vételár visszafizetésének feltétele továbbá, hogy a Felhasználó a megrendelt terméket annak minden tartozékával együtt küldje vissza a Szolgáltató részére. Nem minősül ilyen tartozéknak a termék szállításához szükséges csomagolás, valamint az esetleges biléta, matrica, árcédula. Amennyiben a Felhasználó a terméket részben vagy egészben annak tartozékai nélkül küldi vissza, úgy a termék értékcsökkentnek minősül és Szolgáltató jogosult a visszatérítendő vételárat ennek megfelelően, arányosan csökkenteni.
 • Fogyasztó felel minden a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért, így például, de nem kizárólagosan azért, ha a terméket a kipróbáláshoz szükséges időn túl használta és ezáltal a termék, vagy annak egy része jelentős mértékben kopott, sérült.
 • Felhasználó a termék állagát köteles megőrizni, azt csak a kipróbáláshoz szükséges mértékben használni, zárt körülmények között felpróbálni, ellenkező esetben a termék használtnak minősül. A szükséges mértéket meghaladó használat esetén Szolgáltató az értékcsökkenés mértékét a cipő árában határozza meg, tekintettel arra, hogy kizárólag új cipők forgalmazásával foglalkozik. A Fogyasztó, amennyiben a megrendelt termék méretével, minőségével, vagy bármely egyéb jellemzőjével nem elégedett és elállási jogát kívánja gyakorolni, úgy köteles a termék további használatát mellőzni és a visszaküldéséről a lehető legrövidebb időn belül gondoskodni.
 • Szolgáltató a vételár visszatérítése során elsősorban az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot köteles alkalmazni, amelytől kizárólag indokolt esetben, a Felhasználó előzetes figyelmeztetést követően térhet el. Utóbbi esetben a visszatérítés megkezdéséhez a Felhasználó kifejezett hozzájárulása szükséges, akként, hogy amennyiben a hozzájárulás 48 órán belül nem kerül megadásra, úgy azt akként kell tekinteni, hogy a Felhasználó a hozzájárulást megtagadta. A Szolgáltató által választott visszatérítési mód alkalmazásából eredően a Felhasználós semmilyen többletköltség nem terhelheti.
 • A Felhasználó a visszaküldeni kívánt terméket köteles a Szolgáltató üzlethelyisége részére visszaküldeni, vagy személyesen leadni, legkésőbb az elállásra vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napon belül. Amennyiben a Felhasználó a terméket nem a szolgáltató fent megjelölt üzlethelységébe, hanem székhelyére, vagy bármely más telephelyére küldi meg, úgy a továbbítás során felmerült esetleges költségek viselésére köteles, akként, hogy az a termék visszatérítendő vételárába beszámításra kerül.
 • A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 • Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.
 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet ittérhető el.
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve ittérhető el.
 • Jelen pontban szabályozott elállási jog kizárólag a gazdasági körén kívül eső tevékenysége során eljáró magánszemély Felhasználókat illeti meg, tekintettel arra, hogy a fent megjelölt jogszabályi rendelkezések hatálya nem terjed ki a vállalkozókra, akik a szakmájuk, önálló foglalkozásuk, illetve üzleti tevékenységük körében járnak el.
 • A termék vissza is cserélhető – a csere alapköltsége: 990 Ft. Csere esetén a futárszolgálat az előre jelzett időpontban kiszállítja a csereterméket, a vásárlónak ekkor kell átadnia a cserélni kívánt terméket az eredeti számlával együtt, illetve az esetleges árbeli különbözetet ekkor kell megfizetnie a futárnak.
 • GARANCIA

SZERVIZ SZOLGÁLTATÁS GARANCIÁJA

 • Szerviz szolgáltatás garanciája esetén az Ügyfél köteles bemutatni számláját vagy munkalapját igazolásként a garancia érvényesítés bizonyitása képpen.
 • Minden garanciális esetben 14 munkanap áll rendelkezésére a szolgáltatónak kezelni vagy álláspontot foglalni.
 • A garancia követelénye továbbá a rendeltetés szerü használat, ennek hiánya esetén a szolgáltatónak jogàban áll a garanciát megvonni. Kizárás példája: beázott készülék, törött, leejtési sérülések/zuzódások.
 • Továbbá, idegen kezüség megàllapítása esetén is garanciát veszít a termék ha más, a szolgàltatón kívüli esetben került javításra a termék.
 • Garanciális kijelző csere kizáró okai: -Törés, Ázás, külső hatás alapján keletkezett kár.
  (Törés alatt nem csak fizikális üveg törés értendő hanem az OLED/LCD befolyt esetleg  csíkos kijelző is bele tartozik mivel ez csak és kizárólag külső nyomás hatására keletkezik)
 • SZAVATOSSÁG

Kellékszavatosság

 • Szolgáltatót a hibás teljesítése esetén kellékszavatossági kötelezettség terheli a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint. A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatott termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vállalt vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
 • Amennyiben a felhasználó gazdasági tevékenységén kívül eljáró természetes személy, úgy az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában is fennállt, kivéve, ha e vélelem a termék természetével vagy a hiba jellegéve összeegyeztethetetlen.
 • Kellékszavatossági igénye alapján a Felhasználó az alábbi jogosultságok közül választhat:
 1. kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. A kijavítást vagy kicserélést mindig a Felhasználó érdekeit kímélve, megfelelő határidőn belül kell elvégezni.
 2. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy
 3. végső esetben a szerződéstől is elállhat, azzal, hogy jentéktelen hiba miatt elállásnak nincsen helye.

Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot

 • A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni. Amennyiben a Felhasználó gazdasági tevékenységén kívül jár el, úgy a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. Amennyiben a Felhasználó a vonatkozó jogszabályok értelmében fogyasztónak minősül, úgy a kellékszavatossági jogait a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn belül érvényesítheti. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot nem használhatta rendeltetésének megfelelően.
 • A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. Ha a termék meghibásodásában a Felhasználót terhelő ápolási, karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, úgy a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket a közrehatás arányában a Felhasználó köteles viselni.
 • A kellékszavatossági igényt a Szolgáltató elutasíthatja, amennyiben:
 1. a Felhasználó a vásárlás tényét megfelelően nem igazolja,
 2. a szavatossági igény érvényesítésének határideje lejárt,
 3. a hiba rendellenes használatból ered,
 4. helytelen kezelésből, tárolásból vagy az ápolás hiányából eredő hiba esetén,
 5. elemi kár, sérülés, erőszakos külső behatolás okozta hiba esetén,
 6. ha a lábbeli – különösen a hiba jellegének, felfedezése időpontjának tükrében – túlzottan elhasználódott, túlhordott,
 7. ha szakszerűtlen/házilagos javítás következményeként a hiba súlyosbodott vagy annak oka, keletkezése, mértéke emiatt már nem megállapítható,
 8. a hiba már a vásárláskor is látható volt és arról a Felhasználó tudott vagy tudnia kellett.

Termékszavatosság

 • Ingó dolog hibája esetén a Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Kellékszavatossági igény a Szolgáltatóval szemben, míg termékszavatossági igény a termék gyártójával szemben érvényesíthető.
 • Termékszavatossági igény keretében a Felhasználó a termék kijavítását, illetve kicserélését kérheti.
 • Termékszavatosság tekintetében a termék akkor minősül hibásnak, amennyiben nem felel meg a gyártó által történt forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Jelen pont értelmében a termék gyártójának minősül a termék előállítója, illetve forgalmazója is.
 • Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.
 • A gyártó akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy
 1. a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta,
 2. a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető, vagy
 3. a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.
 • A Felhasználó a termékszavatossági igényét a termék forgalomba hozatalától számított két éves jogvesztő határidőn belül érvényesítheti, azzal, hogy a Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő károkért a Felhasználó felel.
 • A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

A szavatossági jogok érvényesítése

 • Amennyiben a termék bármilyen hibája a vásárló előtt a vásárláskor ismert volt (ez a szavatossági-, vagy garanciajegyen feltüntetésre került), erre a hibára szavatossági igény nem érvényesíthető. Amennyiben a Felhasználó az igényét határidőn túl jelentette be, illetve ha a hiba oka az átadás után keletkezett (pl. természetes elhasználódás, helytelen kezelés vagy tárolás, erőszakos külső behatás), szavatossági igény nem teljesíthető. Ide tartoznak az alábbiak: nem gyári kiegészítő, tartozék használatából eredő meghibásodás, beázás, letiltás, külső ráhatás eredményeként bekövetkező sérülés, illetve károsodás, szoftveres átalakítás, valamint valamennyi egyéb, a használó felróható magatartására visszavezethető hiba. Bármilyen vitatott kérdésben a Fogyasztóvédelmi Hatóság által végzendő vizsgálat a döntő, melynek időtartama a szavatossági ügyintézés idejébe nem számít bele.
 • Szolgáltató nem tartozik szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, a rendeltetésszerű használat hiányából, a szakszerűtlen tisztításból, házilagos javításból, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.
 • A szavatossági igényének érvényesítése során a Felhasználó köteles bizonyítani a szerződés megkötésének tényét, amelyet számlával, vagy adott esetben nyugtával igazolhat.
 • A Szolgáltató a Felhasználó nála közölt szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelynek másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Felhasználó rendelkezésére kell bocsátani.
 • Ha a Szolgáltató a Felhasználó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Felhasználót.
 • A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni
 • PANASZKEZELÉS
 • Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis panasza merülne fel a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az alábbi e-mail címen, vagy levél útján is közölheti:

címzett: iCentrum Korlátolt Felelősségű Társaság

e-mail cím: info@icentrum.hu

levelezési cím: 1141 Budapest, Szugló utca 125/D C. ép. fszt.

 • Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak.
 • Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A Szolgáltató a panaszt elutasító döntését köteles írásban megindokolni. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 • Amennyiben a Felhasználó a panaszának kezelésével, vagy a Szolgáltató bármely egyéb eljárásával nem elégedett, úgy közvetlenül fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, valamint a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is, az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
 • Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, Pf.20.

Központi telefonszám: 06 (1) 459 4800

Faxszám: 06 (1) 210 4677

E-mail cím: nfh@nfh.hu

 • Budapesti Bélétető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III/310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Központi telefonszám: 06 (1) 488 2131

Faxszá: 06 (1) 2186

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 • A Felhasználó fordulhat a lakhelye szerinti illetékes Békéltető Testülethez is, melyek listáját, pontos elérhetőségeit ezen a linkenérheti el.
 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK
 • A Szerviz igénybevételére vonatkozó Adatkezelési Szabályzat a következő linken érhető el.
 • Jelen szerződési feltételek részleges érvénytelensége esetén a kiesett rendelkezés helyett a mindenkori törvényi előírások az irányadók akként, hogy a szerződési feltételek érvénytelenséggel nem érintett része továbbra is változatlanul irányadó.
 • A Felek közötti bármely, a Szerviz igénybevételére eredő jogvitára a magyar jog az irányadó.
 • Szolgáltató és Felhasználó az esetleges vitás ügyeiket elsődlegesen egymás között, békés úton próbálják rendezni.

Budapest, 2018. május 25.

 1. sz. melléklet

Elállási/Felmondási tájékoztató

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. .

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 1141 Budapest, Szugló utca 125/D C. ép. fszt.; info@icentrum.hu. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 1. melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Neve: iCentrum Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1141 Budapest, Szugló utca 125/D C. ép. fszt.

Elektronikus levelezési címe: info@icentrum.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:…………………………………………………………………….

A fogyasztó(k) neve:……………………………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) címe:……………………………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) aláírása:………………………………………………………………………………………………..

(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

 1. melléklet

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

 1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az iCentrum Korlátolt Felelősségű Társaság hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az iCentrum Korlátolt Felelősségű Társaság nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

[Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, az alábbi 3. pont beillesztése is szükséges a tájékoztatóba:]